A digitális transzformáció alapjai

A neolitikus forradalomhoz és az ipari forradalomhoz hasonlóan a digitális forradalom is gyökeresen megváltoztatta az életünket, újfajta hozzáállást követelve meg a vállalati működés területén is.

Mit jelent a digitális transzformáció?

Jóllehet napjainkban az e-kereskedelemmel vagy a modern üzleti stratégiákkal foglalkozó cikkek szinte kivétel nélkül érintik a digitális transzformáció kérdését, bizonyára akadnak, akik számára továbbra sem egyértelmű, mi is a különbség a digitalizálás és a digitális transzformáció között – kezdjünk tehát magával a definícióval!

Digitalizálás alatt egyszerűen azt a folyamatot értjük, amely során a fizikai valójukban megnyilvánuló dolgokat számítógépes formában feldolgozhatóvá tesszük – ennek legnyilvánvalóbb példája az analóg formában tárolt adatok digitális formátumba konvertálása. Ezzel szemben digitális transzformációnak vállalati szinten azt a folyamatot nevezzük, amely során egy cég a működése valamennyi területére beépíti a digitális technológiát, a korábban a valós térben folyó üzleti folyamatokat és munkafolyamatokat a virtuális térbe helyezve át.

Azaz nem csupán arról van szó, hogy a technológia legújabb vívmányait integráljuk cégünk korábbi működési folyamataiba, hanem magát a vállalati működést is átalakítjuk, egységesítve és automatizálva a folyamatokat és általában véve hatékonyabbá téve a munkavégzést. Ez a fajta transzformáció egyben szemléletmódbeli változást is megkövetel, mivel cégünk működési modelljét és vállalati kultúráját is át kell alakítanunk, és el kell sajátítanunk egy újfajta, állandóan új megoldásokat kereső, kísérletező hozzáállást. Az ilyen nagymértékű változás sokak számára ijesztő lehet (gyakran felmerül például a vállalat munkatársaiban az alaptalan félelem, hogy a digitális rendszerek következtében elveszítik a munkájukat), a hatékony működést szem előtt tartó vállalatok számára mégis ez a követendő lépés, mivel a digitális forradalom teljes mértékben átalakította a fogyasztói elvárásokat és igényeket.

Bár a digitális transzformáció valamennyi üzletág működésére óriási hatást gyakorol, léteznek olyan területek, amelyeket valósággal újradefiniált az elmúlt években. Ide tartozik például a már említett e-kereskedelem (legyen szó akár a közvetlenül a fogyasztók, akár a cégek számára történő, B2B értékesítésről), az egészségügy (elég, ha a különböző testi funkciókat monitorozó okosórákat, vagy a blokklánc technológia alkalmazását említjük), a telekommunikáció és az áruszállítás is. Ha vállalkozásunk e területek valamelyikén tevékenykedik, gyakorlatilag elengedhetetlen, hogy a digitális kor követelményeinek megfelelő működési modellel üzemeltessük.

A digitális transzformációt előmozdító társadalmi trendek

Már a Covid-19 járvány kitörése előtt is megfigyelhető volt, hogy a fogyasztók a vásárlásaikat egyre nagyobb arányban intézik online, a pandémia pedig tovább erősítette ezt a tendenciát. A Statista adatai alapján 2020-ban az e-kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók száma meghaladta a kétmilliárdot, az online vásárlások összértéke pedig meghaladta a 4,28 ezer milliárd dolláros (körülbelül 1,28 millió milliárd forintos) összeget, ami világszinten a teljes kiskereskedelmi forgalom mintegy 18 százalékát tette ki. Az online vásárlások arányának növekedése nem csak a közvetlenül a fogyasztók számára történő értékesítésben, hanem a B2B értékesítésben is megfigyelhető: a tavalyi évben a B2B modellel történő online kereskedelmi forgalom elérte a 6,5 ezer milliárd dolláros (mintegy 1,9 millió milliárd forintos) összeget.

Szintén egyre erősödő trend az omnichannel értékesítés: a vásárlók jelentős hányada már a valós üzletekben történő vásárlások során is aktívan használja a mobiltelefonját termékinformáció keresésére, az Y- és a Z-generációba tartozó (azaz 1980 és 1995, illetve 1995 és 2010 között született) fogyasztók pedig online vásárlásaik nagy részét a különböző közösségi platformokon bonyolítják le.

Mivel a fogyasztók egyre több időt (a Statista felmérése szerint világszerte átlagosan napi három órát) töltenek el online tevékenységekkel, egyre nagyobb elvárásokkal fordulnak valamennyi, online szolgáltatásokat is kínáló vállalat felé. Ismét az e-kereskedelemből vet példát említve: az egy-két napos határidővel házhozszállítást vállaló Amazon Prime sikere jól mutatja, milyen nagy igény mutatkozik arra, hogy a vásárlók minél előbb az otthonukban tudják az online megvásárolt termékeket. Ahhoz, hogy a vállalatok képesek legyenek eleget tenni ezeknek az elvárásoknak, át kell alakítaniuk a működési folyamataikat és az arculatukat is, különben elkerülhetetlenül vásárlókat, ügyfeleket veszítenek. A fogyasztók által elvárt vásárlói élmény biztosításához elengedhetetlen a korszerű digitális eszközök (például az adatgyűjtésben és –feldolgozásban kulcsfontosságú szerepet játszó mesterséges intelligencia) használata.

A digitális transzformáció alapvető szempontjai

Láthatjuk, hogy a digitális transzformáció összetett, nem egyik napról a másikra megvalósítható folyamat – foglaljuk hát össze röviden, milyen szempontokat érdemes figyelembe vennünk és milyen lépéseket kell megtennünk az átalakítás során!   

1. Az üzleti célok meghatározása

Sajnos gyakran előfordul, hogy a vállalatok a működésük digitális átalakítása során csak valamilyen konkrét digitális eszköz (például a gépi tanulásra képes rendszerek) vagy marketing-modell (pl. omnichannel marketing) bevezetését tartják szem előtt ahelyett, hogy az üzleti célkitűzéseik felől közelítenék meg a folyamatot. Ez a „gombhoz a kabátot” szemléletmód azonban sosem célravezető: a digitális transzformáció sikeréhez elengedhetetlen, hogy először világosan meghatározzuk, mit is akar elérni cégünk átalakításával, és ez alapján válasszuk meg a felhasználandó technológiai eszközöket.

2. A vállalati kultúra átalakítása

A digitális transzformációval együtt járó működésbeli átalakítások csakis akkor vezethetnek sikerre, ha vállalatunk valamennyi munkatársa – a komplex digitális rendszerek egyes elemeihez hasonlóan – közös célok elérésére irányuló, összehangolt munkát végez, ezt pedig kizárólag egy modern vállalati kultúra kialakításával érhetjük el. Az innovatív, önálló gondolkodásra és kreativitásra buzdító környezet megteremtésében sokat segíthet az agilis döntéshozatal, a gyors prototipizálás és (a hagyományos vállalati hierarchiával szemben) a lapos szervezeti struktúra által jellemzett startupok vállalati kultúrájának tanulmányozása.

3. A digitális technológia integrálása

Bár többször is említettük, hogy a digitális transzformáció nem csupán a technológiai újítások alkalmazását jelenti, nyilvánvalóan ez is elengedhetetlen része a folyamatnak. A technológiai eszközpark és az emberi erőforrások fejlesztése során mindig tartsuk szem előtt a költséghatékonyságot: csak akkor érdemes integrálni egy adott eszközt a vállalat működésébe, ha az valóban elősegíti a kitűzött célok elérését.

4. A vásárlói élmény fokozása

A sikeres digitális transzformáció a vállalati működés hatékonyabbá tétele mellett elsősorban a vásárlói igények kielégítéséről szól. Mivel napjainkban már gyakorlatilag valamennyi iparág képviselői nagy számban jelen vannak az online térben, a felhasználói felületek tervezése és létrehozása során a hatékony működés mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy egyedi, kifejezetten az adott vállalatra jellemző vásárlói élményt kínáljunk a látogatók számára.

5. Az elérhető technológiai eszközök szerepe az üzleti stratégia kialakításában

A digitális transzformáció sikerességét az is alapvetően meghatározza, hogy milyen mértékben vesszük figyelembe a technológiai eszközök fejlődését vállalatunk stratégiájának kialakításakor. Ha egy cég ki akarja aknázni a digitális transzformáció kínálta lehetőségeket, nem csupán a vásárlói igényeket és a versenytársai által alkalmazott módszereket kell behatóan ismernie, de a piacon elérhető legújabb technológiai fejlesztéseket is folyamatosan tanulmányoznia kell.

 

Szeretnéd megismerni a PriceKit szolgáltatásait? Próbáld ki most két hétig ingyenesen!

INGYEN KIPRÓBÁLOM