JOGI NYILATKOZAT

A pricekit.hu weboldalon („weboldal”) található tartalom a Smart Trade Applications Kft. szellemi tulajdona

A Smart Trade Applications Kft. fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Smart Trade Applications Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A pricekit.hu domainnév, valamint a "PriceKit", illetve a „Smartpricing” nevek szerzői jogi védelmet élveznek, védjegyoltalomban részesülnek, felhasználásuk - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Virgo Systems Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.